Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » Spiš » okres Spišská Nová Ves » turistika » miesto

Miesto, okres Spišská Nová Ves

Miesto v okres Spišská Nová Ves

V okres Spišská Nová Ves sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 1 z 17

Podskala, Sad mládeže, Za Michalikom, Košiarny briežok, Malý Čingov, Jurkovec, Na mazúrku, Nižné Slovinky, Kolónia, Baňa Alžbeta, Hadušovce, Pod Tepličkou, Stupy, Pod Bohdanec, Šachta Adama a Evy, Huta, Vyšné Slovinky, Pod Gapľom, Pod Ilenou, Dol, Vyše dediny, Kobeľ, Hrb, Maša, Nižný mlyn, Za tehelňou, Pod horou, Uvrata, Kostolná, Rovinky niže Šarvanca, Rovinky, Rovinky niže cesty, Nad cigánmi, Lodina, Poza vysne, Rogošky, Majer, Kožarovka, Rekreačné chatky, Nad kostolom, Arnutovce, Suchá dolina, Bindt, Fedorov hrb, Ku kaplnke, Za slivkou, Popod les, Záhumnie, Kút, Pod hôrky, Nad krčmou, Rechtorka, Grófska lúka, Trubačovec, Kapustnice, Dolina, Závislivec, Záhumne, Kapustnice, Rovnice

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 2 z 17

Halboky jarek, Popod Gavart, Stodolky, Lániky, Kapuśnice, Hnilec, Žaborinec, Za Gamrata, Delava, Gabačka, Palenčiareň, Lúčky, Zimný potok, Kameňolom, Povrazky, Sihliny, Zemlicka, Hrabusicka hajovna, Za cintorínom, Rakovský potok, Prachovňa, Maša, Pod láz, Horbok, Ku mlynu, Na zábave, Paľova dolka, Nad hutou, Losíky, Nad mocilka, Pri sykavke, Kobuliany, Rovné, Šarvanec, Levočské Lúky, Roveň, Za kostolom, Pod jedle, Stráň, Pod sekerami, Sladlá, Jedle, Habzík, Lány, Močiarky, Okruhľanky, Hrb, Ku humencu, Tancošová dolka, Kuria Tyba, Kopanec, Pod les, Za horou, Sosnový hrb, Kráľova posteľ, Za mostom, Na horu, Košiariky, Pod Uvrata, Lendava

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 3 z 17

Teplica, Dubový vrch, Baniska, Haj, Jedlov, Príbava, Pravý jarček, Pri močidle, Polakova dolka, Kira, Kropaje, Pitun, Pri hrubej vŕbe, Hora Teplica, Koncom do Jamníčka, Vrch Čierneho, Vyšné pri chotári, Do lesikov, Za ostrou horou, Dlhé hony, Čerkanovce, Lany, Koryca, Smuhy, Dolina, Lanovka, Čertové uhlisko, Podsosnie, Rudníky, Kobylianky, Olšina, Strážanský kopec, Na krive, Vínny vrch, Pri Plšine, Zlatá brázda, Kačurovec, Kobuliany, Medovce, Háj, Nad hájom, Pod lužniky, Rovná Dúbrava, Stredné hony, Podbrezie, Pri jedlici, Močidlo, Široké, Stolíky, Repiská, Močiarky, Pri komarovej studni, Na Poľanu, Kristianova, Pri kamennom obrázku, Kráľovská rúbaň, Kostkov vŕšok, Lany pod krivymi, Za humnami, Do kamenca

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 4 z 17

Dolinka, Jaškovica, Obrázok, Nad Studencom, Mečedelovce, Svinské, Harčinovec, Do Kremni, Leštinky, Stredné hony, Šajkan, Bielidla, Timková úboč, Ku chotáru, Brezina, Na vilšinka, Kamence, Vyšné garhalovské, Žďárik, Teplický chodník, Do ovsiská, Slivníky, Kútiská, Zimna, Hlinisko, Nad Smrečinou, Dolinky, Na dúhy, Široké, Nad kremňou, Nad priekopou, Pod mestom, Sosny, Krivače, Rúbaniská, Žaloba, Kostkové lúky, Za kamenicou, Chrasť, Ostrá hora, Na Draveckú horu, Hermatovské, Od hincovskeho, Domaňovský les, Za kostolom, Burimborka, Nad Jánovcami, Borsučia diera, Dubic, Benkovec, Za lodinou, Pod jelšou, Lenkava, Ponad Želiarske lúky, Blchy, Pod hradskou lúkou, Predny Dubic, Za Jurovcom, Stredný hrb, Pod sosnami

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 5 z 17

Buglovska hora, Dubie, Luky, Hore Rokytnom, Hora, Okrúhle, Cez lúčky, Hlusek, Nižné garhalovské, Na Myšiu hôrku, Luky v raji, Milova, Pri mlyne, Ku poliankam, Prilohy, Na hure, Na briezkoch, Nad Benkovcom, Dubina, Vyšné lúky pod cestou, Nivky, Sosnový hrb, Vrchná Bolcová, Puciska, Vydumanec, Mrzáky, Sovia dolina, Ponad dve stránky, Noviny, Zadky, Pod gelondrami, Na zátoky, Na klin, Za kaplicou, Nad Leštinky, Na stráni, Stredny hrb, Pod Šibeničnou horou, Suchý vrch, Do párie, Pri kláštorskom, Lazy, Malovica, Uhliska, Nad skalkou, Nad Koterbach, Pod Hradiskom, Pánsky kruh, Za rokytnom, Filipovce, Kotlisko, Zadny Dubic, Kapustnice, Nad majerom, Nizne luky pod cestou, Ostrá hora, Na kobylinej hore, Pod kostolom, Líščie diery, Klince

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 6 z 17

Zadná Poľana, Na hline, Rovnice, Klobásy, Skališka, Kolesárky, Mláky, Jamníček, Oceľovské, Na hrobli, Za Kamenicou, Poľanky, Do majera, Predna malovica, Jablonov, Rubanica, Cibik, Skalka, Ku Majerníku, Brezie, Za lúkami, Za kostolom, Údolie, Toboškov, Machalica, Papcunova hora, Turnisko, Nad Kováčovou, Skalka, Predná Poľana, Na kláštorské, Pod hajské, Pod kobylinou horou, Patria, Pod Počkajom, Klín, Žľaby, Brezie, Za horovu, Do Žehrice, Spálený bok, Hložina, Na potôčky, Smreč, Gregová, Pri obrázku, Hloš, Puhalovec, Na Dlhé, Petrikovské, Na povrazoch, Hora, Oľšanské pole, Banský vrch, Oľšanske pole, Johani štôlňa, Košanova, Hora, Komarovce, Pod Stožkami

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 7 z 17

Kamenice, Nižné pri chotári, Kubovský kruh, Veselica, Komarovec, Zemkovské, Červený vŕšok, Stredné, Lipovec, Oľša, Kopanica, Veliké pole, Zadná Babiná, Oľšansky les, Oľšanský les, Skala, Pod Alexandrou, Stredné pri kapličke, Za Lipníkom, Pod úbočou, Hlina, Silské, Predná Babiná, Hôrky, Pod Zelenou horou, Cez Smižiansky vrch, Dlhá lúka, Krampiš, Pod šibenicou, Tepličné, Kopanice ku Krampišu, Tŕnovec, Faltinovec, Za ovciaren, Patria, Za vrch, Pri chodníku, Veľký kruh, Zhnite hony, Za stanicou, Na hŕbku, Šibenec, Za tureň, Pod kaplickou, Pastovnik, Pod Ihríkom, Nad mostik, Pri veľkej lúke, Lučbach, Zamcisko, Nad močidlá, Pod Modrým vrchom, Za cintorínom, Kopanice, Za majerom, Vlčín, Bolek, Hágy, Lipy, Vlčia dolina

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 8 z 17

Diely, Medzi jarky, vyše výhona, Vtáčí hrb, Špegrunt, Pod Hágami, Slivčie, Pod chyžku, Pri dedine, Od levočského, Kopanica, Na boku, Za Kardinála, Široké, Pod Odorínskym potokom, Nad močidlami, Nad Kostolnou, Stráne, Karpeliská, Nad čiernou dolinou, Novy Ruprich, Leniská, Rašeliniská, Malé roličky, Majer, Skalička, Kradziny, Stredné košariská, Nad medzou, Cez Dolečku, Smrekovica, Čakovka, Nad svätenú studňu, Lieskovec, Velky Sokol, Hore koncom, Ponad ploty, Rubanisko, Pri zimnej studni, Okrúhly les, Malé pole, Dlhé hony pod kolami, Nad dedinou, Podlesík, Za vodou, Od Kláštoriska, Nižné lúky, Od levočského lesa, Pečenica, Do hory, Pod Hágmi, Kruhy, Pri majeri, Stašovec, Jama, Kakalejov harb, Pod Kamenárňou, Hŕbok, Koncom do hora, Lúky vyše cesty

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 9 z 17

Rybníky, Lúky niže cesty, Veľká lúka, Šintovec, Od levočského, Bánova dolina, Koniec na Lúčku, Blaumond, Stare kapustnice, Brunské, Hájnik, Na rovni, Chotárna, Odorica, Pohybel, Nižné košariská, Nad malou stranou, Klin, Nad klinom, Okno, Galatovec, Pod Stráňou, Okrúhle pole, Šajsgrob, Stary Ruprich, Dlhé hony, Kopence, ArnutovskE pole, Oľšovec, Harhovka, Pri studienke, Pod Cibikom, Pri levočskom lese, Dlhe hony, Nad studienkou, Gombárky, Na Harichovský chotár, Zadná diera, Pod Olšavkou, Medzi svrčinky, Pod kolami, Pod košariská, Veľké lúky, Penazkovo pole, Pod hôrkami, Potôčky, Na hôrke, Dolky, Harb, Trunovec, Krátke hony, Háj, Štefanová, Za plotami, Trová Poľaň, Kozie hrbky, Od polgrunta, Mráznica, Do haja, Zadné hony

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 10 z 17

Na Jelení vrch, Demenovec, Nad kútom, Červený štros, Štvorfliačky, Ruža, Kliny, Úboč, Korytno, Do diery, Dolina, Lipka, Dolky, Medená dolina, Rubaň, Hegen, Do Čeršňovej, Stadlo, Na Šufferlein, Mraznica, Vráta, Hliniská, Betlanovský les, Medzi medze, Spišská dolina, Na medzu, Na šopku, Nižné lúky, Kobyla, Cigánsky jarok, Dlhá Lúka, Do krížika, Na dolinu, Vrchné lúky, Pod chmelnik, Koncom hurni, Krivé, Vyšné Podhájske, Bikárka, Vyše mostíka, Patočiny, Betlanovký les, Na dol, Verch, Hájovňa, Pod hrabušickou cestou, Roveň, Mertuch, Úboč, Dobošky, Galetkove kúty, Spuščadlo, Na hoľu a na skaliská, Tokárne, Bednárske Kruhy, Veĺké diely, Stará púť, Malé roličky, Prskanica, Kobyliská

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 11 z 17

Jazerek, Zimná dolina, Pod horou, Dlhé hony, Zlomený most, Olmar, Lipie, Štefanova, Verch Harbek, Uhlisko, Na hore, Vyšné košariská, Hore dolinou, Povrazy, Smižiansky vrch, Kameňolom, Cez chodník, Lieskovské kopanice, Juhásová, Chochol, Pod Krampišom, Vyšné brežiny, Dlhé hony, Na glaci, Vrchy, Za stodolami, Hora, Zadná Bykárka, Ráztoky, Za baňou, Grondel, Majerské, Jelení vrch, Vysna luka, Líščí vrch, Kamenáreň, Krešinská hora, Pod spúštadlom, Pod Javorom, Horná Paloča, Žompy, Rudný žliabok, Spálenisko, Zadný jarok, Kameňolom, Na ulici, Roveň, Košiarce, Šihoc, Pod sosny, Na lúčkach, Na rovinke, Za brodom, Ferdinandka, Stráň, Basy, Mokice, Doliny, Pod košarmi, Pyšný vrch

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 12 z 17

Kvasičné, Nad močarky, Do smreča, Pastierska lúka, Grund, Jeleni vrch, Rimbalov jarok, Za dvorom, Močiarky, Poloninky, Na Hoľu, Pavlinková, Dubina, Kuriatibske, Okrúhla, Vtáčí hrb, Hudačkove, Stráň, Pri Levočskom lese, Brezinky, Pri kapličke, Dubnáč, Tekeliho lúka, Do Klausu, Dubie, Ruže pod traťou, Za stehinami, Kira, Žliabky, Pod Geravou, Poračské lúky, Košariská, Kopanica, Dolná Paloča, Ždiarik, Zadný les, Sihoť, Za Hornádom, Źdžarik, Piesky, Ku sibeni, Do kúta, Kozie hŕbky, Nižné Podhájske, Čierna hora, Krivé pole, Kamenná, Keligrund, Dolinky, Na skaliska, Pri patrii, Dúbrava, Šipkovec, Zábučie, Lániky, Zátoky, Od bystrinskeho, Špotonk, Za kútom, Na skalu

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 13 z 17

Pri jatke, Brezová, Malé pole, Babiková, Perhačka, Burgarské lúky, Furmanec, Ortovnica, Pačanov vŕšok, Údolie piesne, Košiare, Jedle, Rúbanica, Široký hrb, Šajbová, Peklisko, Táborisko, Olšavský les, Krivé pole, Jánoška, Pod šibeň, Vysoká hora, Drobniaky, Klokočky, Pod Paleniskom, Prostrený vrch, Huba, Bienhaus, Oĺšavka, Katúňsky potok, Nová púť, Pavlovec, Grapeľ, Kochanovec, Prostredny vrch, Nižné lúky, Petruňova dolina, Priloh, Suche luky, Pod Suchincom, Dravecká dolina, Biela hora, Ondrejov vŕšok, Porvaźnik, Svinský hrb, Nad kamenárňou, Falgevend, Mráznica, Do močiara, Pod novou cestou, Nad leštinou, Zbojnícky chodník, Močidlá, Do novej cesty, Bužňa, Pod Oĺšavkou, Šoltýsova, Do kríža, Lány, Ešperk

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 14 z 17

Zadná doľka, Lazy, Za stodolami, Od Harakoviec, Košariská pod skaliskom, Hliny, Vyšné lúky, Pod krížnou cestou, Brestová dolinka, Nad mostom, Turník, Lesík, Pod Petrovom, Hrb, Nižná Roveň, Kapustnice, Hvizdošova dolina, Staré Zaify, Doščavná, Na dieloch, Vyše huty, Močidlá, Rokyce, Nad hrobľou, Za lúkou, Hrinov kút, Prez chodník, Do tvarožníka, Trojky, Želiarske lúky, Pod Spuščadlom, Medzi cesty, Medzi jarky, Prostredné lúky, Čeršľa, Mníšia dolka, Poza horu, Rudnianský les, Nad dedinou, Bikšová, Za Hornádom, Kostolné, Hora, Pod Stranou, Predky, Na výhon, Šajba, Zadné hony, Kliny, Na vrchu, Bugľovec, Šinkovce, Kliberk, Kozí vrch, Pod rúbaňou, Zemanská studňa, Od hincovského, Skala, Pod spálenicou, Široké lúky

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 15 z 17

Pod kamenárňou, Smižanský les, Žehrica, Polianky, Sobranec, Na vŕšky, Matisovec, Za rovinku, Železná, Za bučinou, Na skalu, Brezinec, Zadné Majerské, Pod brezinami, Pri Hornáde, Mostíky, Za humny, Za cintorínom, Nad Korytňanskou cestou, Pod brezinkou, Medzi hŕbky, Hajduková, Ostrý vrch, Sosnie, Lániky za traťou, Na hŕbkoch, Od Baldovskeho, Bajam, Cez dolku, Bikárka, Predné hony, Predné Majerské, Hore koncom, Králiky, Peklisko, Pod skalou, Na hore, Jutrá, Dvorské pole, Medzi sosnami, Čingov, Humenec, Od arnutovského, Pod krivú vrbu, Gapeľ, Cez dolinu, Flečky, Biely kameň, Hil, Kamenková dolina, Vinkel, Na skaličku, Cez jamu, Talengy, Svinčova jama, Pod Lipie, Od potôčkov, Zadný Hrb, Na hole, Za rúbanicou

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 16 z 17

Breziny, Žompy, Šibenný vrch, Pod lesom, Za lesíkom, Rúry, Roveň, Turník, Vysoká medza, Od katuňského, Pod Krizikom, Úzka źem, Vlčie hŕbky, Do príloh, Gbolenice, Hrb, Skaly, Pod haldou, Solisko, Pod Hôrku, Kňazovka, Pod pahor, Predný Turník, Pod Drobniakmi, Vyše mostka, Zátoky, Piesky, Pri Bužni, Kvašné lúky, Vrch Suchinec, Vrbiny, Bahniská, Sihoť, Mlynisko, Skala, Trstiansky les, Patočiny, Nad mlynom, Hora nad cestou, Bodnárec, Pod háj, Pálenica, Brezovský hŕbok, Smižanský les, Diel, Suchinec, Dlhé hony, Pod brod, Turnisko, Pod Krížikom, Zadné hony, Do hŕbku, Pod cestou, Mulický les, Medvedia hora, Smižanská poľana, Stredný vŕšok, Pekárna pec, Za brezinami, Medzi lúkami

Miesto, okres Spišská Nová Ves:, 17 z 17

Bernkapp, Bartlovec, Zimná voda, Lackov výhon, Do kríža, Široká lúka, Nad smižanskou cestou, Nad stráň, Baranov, Nad krížne cesty, Lazík, Derfin, Hora pod cestou, Panské lúky, Žľabiny, Klaus, Pod Brezovú, Žľaby, Nivky, Humence, Chmelník, Zahura, Kosanka, Smižanský les, Úboč, Cez cestu, Pieseň, Pisaroví dolka, Medzi Hornádom, Pri Bužňi, Pod dieliky, Vlčí vrch, Škriptová dolka, Kapustnice, Pri kurimanskom chotári, Farský dol, Podbrezová, Nad červenými skalami, Belá, Svatikova dolina

miesto inde

Smižany (100x), Slovinky (99x), Hrabušice (76x), Spišská Nová Ves (76x), Markušovce (73x), Spišský Hrušov (71x), Letanovce (65x), Iliašovce (64x), Spišské Vlachy (61x), Harichovce (61x), Vyšné Slovinky (59x), Hnilec (58x), Nižné Slovinky (56x), Olcnava (52x), Poráč (49x), Krompachy (49x), Hincovce (48x), Bystrany (41x), Odorín (37x), Hnilčík (37x), Spišské Tomášovce (35x), Mlynky (35x), Jamník, okres SN (31x), Rudňany (30x), Danišovce (27x), Betlanovce (27x), Chrasť nad Hornádom (26x), Žehra (25x), Kaľava (24x), Teplička (21x)
miesto v Smižany
miesto v Slovinky
miesto v Hrabušice

Podobné, okres Spišská Nová Ves:

2072x turistika, 1320x miesto, 271x orientačný bod, 137x turistické informácie, 83x prístrešok, altánok, 56x orientačná mapa, 53x poľovnícky posed, 40x ohnisko, 30x miesto na piknik, 21x strom, 21x štôlňa, 16x studňa, 11x atrakcia, 8x chranený strom, 4x komín, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Spišská Nová Ves

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-spisska-nova-ves.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.